Hóa học 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối – Giải bài tập Hóa 11 trang 10

Danh mục bài viết

Giải Hóa 11 Bài 2 giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững được kiến thức về Axit và bazơ theo thuyết Areniut, Axit, bazơ theo Bronsted. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa 11 chương 1 trang 9.

Giải bài tập Hóa 11 bài 2 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Giải Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Lý thuyết Axit, bazơ và muối

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì

Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl

Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH

Ví dụ: NaOH → Na+ + OH

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ + 20H Zn(OH)2 ⇔ ZnO2-2 + 2H+

2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Xem Thêm:  GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Ví dụ: H2SO4, H3PO4,…

Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc.

Ví dụ: Mg(OH)2, Ca(OH)2,….

3. Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.

Ví dụ: Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+. Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

Giải bài tập SGK Hóa 11 trang 9

Câu 1

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh họa và viết phương trình điện li của chúng.

Gợi ý đáp án:

Xem lý thuyết phía trên.

Câu 2

Viết phương trình điện li của các chất sau.

a) Các axit yếu: H2S, H2CO3
b) Bazơ mạnh: LiOH
c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS
d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Gợi ý đáp án:

a) H2S ⇔ H+ + HS

HS ⇔ H+ + S2-

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3

HCO3 ⇔ H+ + CO32-

b) LiOH → Li+ + OH

c) K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + CIO

NaHS → Na+ + HS

HS ⇔ H+ + S2-

d) Sn(OH)2 ⇔ Sn2+ + 2OH

H2SnO2 ⇔ 2H+ + SnO22-

Câu 3

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 12: Phân tích người bà trong bài thơ Đò lèn

Gợi ý đáp án:

Chọn C: Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Câu 4

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M
B. [H+] < [CH3COO]
C. [H+] > [CH3COO]
D. [H+] < 0.10M

Gợi ý đáp án:

Chọn D: [H+] < 0,10M.

Câu 5

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M
B. [H+] < [NO3]
C. [H+] > [NO3]
D. [H+] < 0,10M

Gợi ý đáp án:

Chọn A. [H+] = 0.10M

5/5 - (624 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Hoá học 11 Bài 1: Sự điện li - Giải bài tập Hóa 11 trang 7

T6 Th2 18 , 2022
Giải Hóa 11 Bài 1 giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững được kiến thức về nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo và muối trong nước. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa 11 chương 1 trang 7. Giải bài tập […]
Hoá học 11 Bài 1: Sự điện li - Giải bài tập Hóa 11 trang 7 - hoa hoc 11 bai 1 su dien li giai bai tap hoa 11 trang 7 159152