Hóa học 10 Bài 13: Liên kết cộng hóa trị – Giải bài tập Hóa 10 trang 64

Giải Hóa 10 Bài 13 giúp các em học sinh lớp 10 nắm vững được kiến thức về sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung, tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 10 chương III trang 64.

Việc giải bài tập Hóa 10 bài 13 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Giải Hóa 10 Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Lý thuyết Liên kết cộng hóa trị

I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung

1. Sự hình thành phân tử đơn chất

– Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

– Mỗi cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hóa trị.

– Các phân tử đơn chất tạo nên từ các nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau), nên các cặp electron chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. Do đó, liên kết trong các phân tử đó không bị phân cực. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực.

2. Sự hình thành phân tử hợp chất

– Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

Xem Thêm:  500 câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân

– Với những phân tử có cấu tạo thẳng như CO2: Liên kết giữa hai nguyên tử oxi và cacbon là phân cực, nhưng phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên độ phân cực của hai liên kết đôi (C=O) triệt tiêu nhau, kết quả là toàn bộ phân tử không bị phân cực.

– Liên kết cho – nhận

+ Trong một số trường hợp, cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cho – nhận.

+ Điều kiện để có liên kết cho – nhận:

* Có nguyên tử còn dư một cặp electron chưa sử dụng.

* Có nguyên tử còn thiếu một cặp electron.

3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị

– Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot, … có thể là chất lỏng: nước, ancol,… hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro, …

– Các chất có cực như ancol etylic, đường, … tan nhiều trong dung môi có cực như nước.

– Phần lớn các chất không cực như iot, các chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua, …

– Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

II. Liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan nguyên tử

1. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất

Sự hình thành phân tử H2

  • -Để hình thành liên kết giữa hai nguyên tử H trong phân tử hiđro, hai obitan 1s của hai nguyên tử H xen phủ với nhau tạo ra vùng xen phủ giữa hai hạt nhân nguyên tử.
  • Ngoài lực đẩy tương hỗ giữa hai proton và hai electron còn có lực hút giữa các electron vơi hai hạt nhân hướng về tâm phân tử.

Giải bài tập SGK Hóa 10 trang 64

Câu 1

Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Xem Thêm:  Soạn bài Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ

Liên kết cộng hóa trị là liên kết:

A. Giữa các phi kim với nhau.

B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Gợi ý đáp án

Đáp án: D

Câu 2

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Gợi ý đáp án

Đáp án: B Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

Câu 3

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:

A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.

D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

Gợi ý đáp án

Đáp án: A

Câu 4

Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực? Cho thí dụ minh họa.

Gợi ý đáp án

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Thí dụ: K+ + Cl → KCl

Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung.

Thí dụ: Hóa học 10 Bài 13: Liên kết cộng hóa trị - Giải bài tập Hóa 10 trang 64 - hoa 10 bai 13 1

Liên kết cộng hóa trị trong đó những cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực.

Xem Thêm:  Công thức tính điện năng tiêu thụ - Điện năng tiêu thụ

Thí dụ: Hóa học 10 Bài 13: Liên kết cộng hóa trị - Giải bài tập Hóa 10 trang 64 - hoa 10 bai 13 2

Câu 5

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong các chất sau đây: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45

Gợi ý đáp án

Hiệu dộ âm điện CaCl2: 2,16 → Liên kết ion.

Hiệu độ âm điện AlCl3, CaS, Al2S3 lần lượt là: 1,55; 1,58; 0,97 -> Liên kết cộng hóa trị có cực.

Câu 6

Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H4, C2H2, NH3.

Gợi ý đáp án

Công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

Hóa học 10 Bài 13: Liên kết cộng hóa trị - Giải bài tập Hóa 10 trang 64 - hoa 10 bai 14

Câu 7

X, A, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và Z, Z và X.

Gợi ý đáp án

a) 9X: 1s2 2s2 2p5: Đây là F có độ âm điện là 3,98.

19A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1: Đây là K có độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s2 2s2 2p4: Đây là O có độ âm điện là 3,44.

b) Cặp X và A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có liên kết ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

Cặp X và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có liên kết cộng hóa trị có cực.

5/5 - (784 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Hóa học 10 Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

T6 Th2 18 , 2022
Giải Hóa 10 Bài 13 giúp các em học sinh lớp 10 nắm vững được kiến thức về liên kết ion, sự tạo thành liên kết ion. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 10 chương III trang 59, 60. Việc giải bài tập Hóa 10 bài […]
Hóa học 10 Bài 13: Liên kết cộng hóa trị - Giải bài tập Hóa 10 trang 64 - hoa hoc 10 bai 12 lien ket ion tinh the ion 157349