Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số

Danh mục bài viết

Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình - hệ bất phương trình chứa tham số - bg1 116

ÔN TẬP BPT + HỆ BPT BẬC NHẤT THAM SỐ LỚP 10 THPT

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN MỨC ĐỘ 1)

________________________________________

Câu 1. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

2

nghiệm đúng với mọi số thực x.

A. m = 4 B. m = 3 C. m = 2 D. m = 1

Câu 2. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình

5

2

x

x m

có nghiệm.

A. m > – 11 B. m < 11 C. m < – 11 D.

Câu 3. Tìm giá trị tham số m để

2 2

với mọi giá trị x.

A. m = 4 B. m = 3 C. m = 2 D. m = 1

Câu 4. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình

3 2 0,

x

mx m

có nghiệm.

A. Mọi giá trị m B. Không tồn tại C. m

0 D. m < 1

Câu 5. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

2 2

x m m m

có tập nghiệm S = R.

A. m < 2 B. m = – 4 C. m > 1 D. m > 1,5

Câu 6. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình

3 4 0.

m x m

x

có nghiệm.

A. Mọi giá trị m B. Không tồn tại C. m > – 3 D. m

– 3

Câu 7. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

2 3

m m x m m

có tập nghiệm R.

A. m = 4 B. m = – 4 C. m = 2 D. m = 1,5

Câu 8. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hệ bất phương trình

2 1

3

x

x m

có nghiệm ?

A. 5 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 9. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

Xem Thêm:  Bài tập điền từ vào đoạn văn tiếng Anh - Chinh phục dạng điền từ vào đoạn văn

3

m m x m

có tập nghiệm S = R.

A. m = 4 B. m = – 4 C. m = 1 D. m = 1,5

Câu 10. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình

x

có độ dài tập nghiệm bằng 2.

A. m = 1 B. m =

C. m – 2 D. m =

Câu 11. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

3 2

m m x m m

vô nghiệm.

A. m = 4 B. m = 1 C. m = 2 D. m = 1,5

Câu 12. Tìm m để hệ bất phương trình

3

4

x m

x

có tập nghiệm S = (a;b) thỏa mãn b – a = 2.

A. m = 5,5 B. m = 5 C. m = 8,5 D. m = 2,5

Câu 13. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

2 2

vô nghiệm.

A. m = 2 B. m = 1 C. m = 0 D. m = 1,5

Câu 14. Tìm điều kiện tham số m để

1 1 0,m x m x

.

5/5 - (780 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tài liệu ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10 - Nội dung học tập môn Toán lớp 10

T2 Th2 21 , 2022
MỤC LỤC PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH …………………………………………………….. 1 §1: BẤT ĐẲNG THỨC ………………………………………………………………………………………………………. 1 §2-3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN ………………………… 8 §4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN …………………………………………………………… 14 §5: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI […]
Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình - hệ bất phương trình chứa tham số - tai lieu on tap hoc ki 2 mon toan lop 10 noi dung hoc tap mon toan lop 10 144592