Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7

Danh mục bài viết

*HĐ 1 : Tìm hiểu đại lượng tỉ lệ thuận

Bài toán 1: Tính quãng đường đi được S(km) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 (km/h) sau: 1giờ, 2giờ, 3giờ…t( giờ)

Hs: Điền trên bảng phụ.

Hs dưới lớp quan sát

Bài toán 2: Tính chu vi (P) của hình vuông có cạnh lần lượt là 1cm, 2cm;3cm, …a (cm)

Tương tự bài 1 giáo viên cho học sinh làm bài toán 2

GV: Ghi lại hai công thức qua hai bài toán:

Gv? Nếu đại lượng t thay đổi tăng thì đại lượng S như thế nào?

Vậy đại lượng s và t có phải hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau hay không?

Tương tự hai đại lượng P và a có phải hai đại lượng tỉ lệ thuận hay không?

? Nhận xét sự giống nhau giữa các công thức trên.

– HS có thể rút ra nhận xét hoặc giáo viên có thể nêu nhận xét “Đại lượng này bằng một số nhân với đại lượng kia”.

GV: Trong công thức S=15t thay S bởi y thay t bởi x và 15 bởi số k ta có công thức liên hệ nào?

HSTL: y=k.x (k) .

GV: Nêu định nghĩa .

GV: Cho học sinh đọc lại định nghĩa.

GV: Giới thiệu: y=kx (k => đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k.

Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7
Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7

Gv: Nêu chú ý

Bài tập: Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ -5.

a, Viết công thức biểu thị mối quan hệ giữa hai đại lương trên.

Xem Thêm:  Bài tập Word form lớp 10 - Bài tập tiếng Anh 10

b, Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y?

*HĐ 2: Nghiên cứu tính chất

ĐVĐ: Chúng ta đã nắm được định nghĩa của hai đại lượng tỉ lệ thuận. Vậy khi hai đại lượng tỉ lệ thuận chúng có tính chất nào?

Gv: Đưa ra bài toán trên bảng phụ:

Bài toán 3: Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:

x

x1=3

x2=4

x3=5

x4=6

y

y1=6

y2=…

y3=…

y4=…

a, Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x.

b,Điền số thích hợp vào chỗ chấm…

a, GV? Hãy nêu cách xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x.

HsTL: Dựa vào mối quan hệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận.

GV: Có thể cho học sinh trình bày hoặc giáo viên có thể trình bày.

b, Gv cho học sinh thảo luận nhóm và Điền trên bảng phụ.

Gv: Cho 1 học sinh điền trên bảng.

c, Tính và so sánh các tỉ số:

Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7
Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7

Gv: Cho Hs làm phần c. Điền trên bảng phụ

GV: Giới thiệu về hai giá trị tương ứng và tỉ số hai giá trị tương ứng.

GV? Qua phần c em có nhận xét gì về tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận.

GV: Giới thiệu tính chất

d, Lập tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này và so sánh với tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

1. Định nghĩa:

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Nghị luận lòng yêu nước trong bài thơ Câu cá mùa thu

Bài toán 1:

Sau 1 giờ ta có: S1 =15.1=15 (km)

Sau 2 giờ ta có: S2 = 15.2=30 (km)

Sau 3 giờ ta có: S3= 15.3= 45 (km)

…… . . . .. . . . . . . . . . .

Sau t giờ ta có: S = 15.t (km)

Bài toán 2:

Với cạnh bằng 1(cm) ta có: P1=4.1=4 (cm)

Với cạnh bằng 2(cm) ta có:P2 =4.2=8 (cm)

Với cạnh bằng 3(cm) ta có:P3 =4.3=12 (cm)

……………………………

Với cạnh bằng a(cm) ta có: P=4.a (cm)

Bài toán 1: S=15.t

Bài toán 2: P=4.a

* Định nghĩa (Sgk-T52)

y=k.x (k≠0)<=> y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

* Chú ý: (SGK -T52)

Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với với y theo hệ số tỉ lệ

Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7
Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7

Bài tập:

a, Vì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là -5

ta có: y= -5x

b, Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ

-5. Nên hệ số tỉ lệ của x đối với y là

Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7
Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7

2. Tính chất:

Giải:

a, Vì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x nên ta có: y=k.x

=>6 = k.3

=> k= 2

Vậy k=2 => y=2.x

b,

x

x1=3

x2=4

x3=5

x4=6

y

y1=6

y2=8

y3=10

y4=12

* Tính chất (SGK-T53)

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

+, Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi

Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7
Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 7
5/5 - (757 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập tổng hợp kiến thức cơ bản môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

T3 Th2 22 , 2022
Bài tập tổng hợp kiến thức cơ bản môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 tổng hợp các bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 2 đi từ cơ bản đến nâng cao, các bài tập trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học nắm chắc kiến thức, tự củng […]
Bài tập tổng hợp kiến thức cơ bản môn Toán, Tiếng Việt lớp 2