Giáo án môn Hóa học lớp 9 theo Công văn 5512

Danh mục bài viết

Giáo án môn Hóa học lớp 9 theo Công văn 5512 gồm 124 trang, mang tới đầy đủ các tiết học trong học kì 2, được biên soạn theo công văn mới nhất. Nhằm giúp các thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và có thêm tư liệu giảng dạy môn Hóa học 9 theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH.

Với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa Hóa học 9. Hy vọng sẽ giúp thầy cô có thêm ý tưởng để thiết kế bài giảng hay hơn phục vụ cho công tác giảng dạy của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Kế hoạch bài dạy môn Hóa học lớp 9 theo Công văn 5512

Chủ đề: CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hoá học; lớp:9

Thời gian thực hiện: 3 tiết

A. KẾ HOẠCH CHUNG

Phân phối thời gian Tiến trình dạy học

Tiết 1

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KT1: Cacbon
KT2: Các oxit của cacbon
KT3: Axit cacbonic và muối cacbonat
Tiết 2 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Tiết 3 HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

B. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

I. Về kiến thức

1. Kiến thức

– Cacbon có 3 dạng thù hình chính: kim cương, than chì và cacbon vô định hình.

– Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hoá học mạnh chất. Cacbon là phi kim hoạt động hoá học yếu: tác dụng với oxi và một số oxit kim loại.

– Ứng dụng của cacbon.

– CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

– CO2 có những tính chất của oxit axit.

– H2CO3 là axit yếu, không bền.

– Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ).

– Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường.

2. Về năng lực

Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

Năng lực chung

Năng lực chuyên biệt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

– Năng lực thực hành hóa học

– Năng lực tính toán

– Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

– Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

– Than bút chì, than gỗ (cacbon vô định hình).

– Chuẩn bị thí nghiệm: tính hấp phụ của than gỗ, cacbon tác dụng với oxit kim loại, cacbon cháy trong oxi.

– Video Thí nghiệm điều chế khí CO2 bằng bình kíp.

– Thí nghiệm cuả CO2

– Thí nghiệm NaHCO3 và Na2CO3 + dd HCl, Na2CO3 + ddCa(OH)2, Na2CO3 + dd CaCl2.

– Ti vi, máy tính.

2. Học sinh:

Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Khởi động

a. Mục tiêu:

Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.

b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu về chủ đề.

c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới,

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.

– GV đặt vấn đề:

Cacbon là một trong những NTHH được loài người biết đến sớm nhất, rất gần gũi với đời sống con người, vậy cacbon tồn tại ở dạng nào trong tự nhiên? Cacbon có những tính chất vật lí, hóa học và ứng dụng nào? Để trả lời, chúng ta sẽ nghiên cứu bài chủ đề cacbon và các hợp chất của cacbon.

– HS chú ý lắng nghe

Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức

a. Mục tiêu:

– Cacbon có 3 dạng thù hình chính: kim cương, than chì và cacbon vô định hình.

– Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hoá học mạnh chất. Cacbon là phi kim hoạt động hoá học yếu: tác dụng với oxi và một số oxit kim loại.

– Ứng dụng của cacbon.

– CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

– CO2 có những tính chất của oxit axit.

– H2CO3 là axit yếu, không bền.

– Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ).

– Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường.

b. Nội dung: Học sinh làm nhóm, làm việc cá nhân hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

c. Sản phẩm: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên về cacbon, oxit của cacbon, axit cacbonic, muối cacbonat, làm các bài tập định tính và định lượng liên quan.

d. Tổ chức thực hiện: Thí nghiệm trực quan – Vấn đáp – Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Hoạt động 2.1: CACBON

a. Mục tiêu:

– Cacbon có 3 dạng thù hình chính: kim cương, than chì và cacbon vô định hình.

– Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hoá học mạnh chất. Cacbon là phi kim hoạt động hoá học yếu: tác dụng với oxi và một số oxit kim loại.

– Ứng dụng của cacbon.

b. Nội dung: Học sinh quan sát thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu, trao đổi nhóm, học tập lĩnh hội kiến thức.

c. Sản phẩm:: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.

d. Tổ chức thực hiện: Thí nghiệm trực quan – Vấn đáp – Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

– GV: Lấy ví dụ về dạng thù hình của khí oxi là O2, O3, đây là những đơn chất,

– GV: Vậy dạng thù hình là gì?

– GV: Giới thiệu 3 dạng thù hình của cacbon

-GV: Thực hiện thí nghiệm về sự hấp phụ màu của than gỗ. Hướng dẫn HS quan sát dd thu được sau khi chảy qua lớp than gỗ.

– GV thông báo:Than gỗ có khả năng giữ trên bề mặt của nó chất khí, chất hơi, chất trong trong dd.

– GV: Vậy từ đó ta rút ra được kết luận gì về cacbon?

– GV: Giới thiệu: Than gỗ, …. mới điều chế có tính hấp phụ cao gọi là than hoạt tính.

– GV: Cacbon là 1 phi kim. C có những tính chất hóa học gì?

– GV: Cacbon là 1 phi kim hoạt động hóa học yếu. Điều kiện xảy ra phản ứng của cacbon với hiđro và kim loại rất khó khăn. Nên ta xét 1 số tính chất hóa học có nhiều ứng dụng trong thực tế của cacbon.

– GV: Yêu cầu HS quan sát H3.8/SGK.

– GV: Phản ứng này toả nhiệt rất nhiều.

– GV: Vậy từ tính chất này C dùng để làm gì?

– GV: Biễu diễn thí nghiệm CuO với C.

– GV: Yêu cầu HS viết PTHH

– GV giới thiệu: Ở nhiệt độ cao cacbon còn khử được một số oxit kim loại khác như PbO, ZnO…

-GV: Hãy nêu ứng dụng của cacbon?

– GV: Giải thích cơ sở các ứng dụng của cacbon

-HS: Chú ý lắng nghe

– HS: Trả lời.

– HS: Nghe giảng và ghi nhớ

-HS: Quan sát thí nghiệm và nêu hiện tượng xảy ra: Dung dịch thu được không màu.

-HS: Lắng nghe.

– HS: Cacbon có tính hấp phụ.

– HS: Lắng nghe.

– HS: Dự đoán tính chất hóa học của cacbon.

– HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

-HS: Quan sát thí nghiệm và viết PTHH xảy ra:

C + O2 CO2

– HS: Lắng nghe

– HS: Dùng làm nhiên liệu.

-HS: Quan sát và nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra.- HS: 2CuO+C 2Cu + CO2

– HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

-HS: Tìm hiểu thông tin SGK và nêu ứng dụng của các dạng vô định hình của C.

– HS: Giải thích.

I. CÁC DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON

1. Dạng thù hình là gì?

– Dạng thù hình của nguyên tố là dạng tồn tại của những đơn chất khác nhau do cùng 1 nguyên tố hóa học tạo nên.

2. Cacbon có những dạng thù hình nào?

– Kim cương: cứng, trong suốt, không dẫn điện

– Than chì: mềm, dẫn điện

– Cacbon vô định hình: xốp, không dẫn điện

II. TÍNH CHẤT CỦA CACBON

1. Tính chất hấp phụ.

2. Tính chất hóa học

a. Tác dụng với O2

C + O2 CO2

b. Tác dụng với oxit của kim loại

2CuO + C 2Cu + CO2

– Ở nhiệt độ cao cacbon còn khử được một số oxit kim loại khác như PbO, ZnO…

2. III. ỨNG DỤNG CỦA CACBON

(SGK)

Xem Thêm:  Bài viết số 7 lớp 10 đề 4: Suy nghĩ về Sự hổ thẹn trong bài Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão

……

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Giáo án môn Hóa học lớp 9 theo Công văn 5512

5/5 - (407 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 9: Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Phương Định (4 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
Văn mẫu lớp 9: Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê gồm 4 bài văn mẫu, giúp các em học sinh lớp 9 tham khảo, dễ dàng viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm […]
Văn mẫu lớp 9: Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Phương Định (4 mẫu) - van mau lop 9 phan tich ve dep tam hon cua nhan vat phuong dinh 4 mau 149152