Đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của người mẹ đi làm

Danh mục bài viết

Viết về lợi ích của người mẹ đi làm bằng tiếng Anh gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất.

Qua 2 đoạn văn viết về những lợi ích của người mẹ khi đi làm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý ôn tập, trau dồi kiến thức để biết cách xây dựng cấu trúc và triển khai đoạn văn hoàn chỉnh, hay nhất. Đồng thời biết cách trả lời câu hỏi bài tập tiếng Anh 10 Unit 6. Vậy sau đây là những thuận lợi và 2 đoạn văn mẫu hay nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tiếng Anh

Now I would like to talk about the advantages of being a working mother. These days more and more mother choose to work outside their house instead of being a housewife. This is because it brings the women and their family various benefits. First, working mothers contribute to household income. They help their husbands pay household expenses and satisfy their children’s growing needs. Life is getting more and more expensive, so women’s salaries are becoming important to their household budgets. Second, working mothers are good educators for their children. Experiences at work widen their knowledge and gradually mature them. Through working they discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and can find good ways to educate their children. Finally, working mothers set good examples for their children. When children see how their parents work hard to support the families and share domestic responsibilities they will learn from them. Such family values as hard work, responsibilities and love are likely to pass down from generation to generation. Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home. That’s all I would say. Thank you for listening.

Xem Thêm:  Tả cây hoa sứ (Dàn ý + 6 mẫu) - Tập làm văn lớp 4

Tiếng Việt

Bây giờ tôi muốn nói về những thuận lợi của việc trở thành một bà mẹ đi làm. Ngày nay, ngày càng nhiều bà mẹ chọn làm việc bên ngoài thay vì làm nội trợ. Điều này là do nó mang lại cho phụ nữ và gia đình của họ những lợi ích khác nhau. Thứ nhất, các bà mẹ đi làm đóng góp vào thu nhập của hộ gia đình. Họ giúp chồng thanh toán các chi phí gia đình và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con cái. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ nên tiền lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng đối với ngân sách gia đình của họ. Thứ hai, các bà mẹ đi làm là những nhà giáo dục tốt cho con cái của họ. Kinh nghiệm làm việc mở mang kiến ​​thức của họ và dần dần trưởng thành họ. Thông qua làm việc, họ phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách tốt để giáo dục con cái của họ. Cuối cùng, các bà mẹ đang làm việc nêu gương tốt cho con cái của họ. Khi con cái nhìn thấy cách cha mẹ chúng làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình và chia sẻ những trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học hỏi được điều đó. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu thương có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rõ ràng, các bà mẹ nên được hỗ trợ mạnh mẽ để làm việc bên ngoài gia đình. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cám ơn vì đã lắng nghe.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về vấn đề ô nhiễm môi trường (Dàn ý + 20 Mẫu)

Tiếng Anh 

Mothers should be greatly encouraged to work outside the home. First, working mothers contribute to household income. They help their husbands pay household expenses and satisfy their children’s growing needs. Life is getting more and more expensive, so women’s salaries are becoming important to their household budgets. Second, working mothers are good educators for their children. Experiences at work widen their knowledge and gradually mature them. Through working, they discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and can find good ways to educate their children. Finally, working mothers set good examples for their children. When children see how their parents work hard to support the families and share domestic responsibilities, they will learn from them. Such family values as hard work, responsibility and love are likely to pass down from generation to generation. Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home.

Tiếng Việt 

Các bà mẹ nên được khuyến khích làm việc bên ngoài gia đình. Thứ nhất, các bà mẹ đi làm đóng góp vào thu nhập của hộ gia đình. Họ giúp chồng thanh toán các chi phí trong nhà và thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con cái. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ nên lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng đối với ngân sách gia đình của họ. Thứ hai, các bà mẹ đi làm là những nhà giáo dục tốt cho con cái của họ. Kinh nghiệm làm việc mở mang kiến ​​thức của họ và dần dần trưởng thành họ. Thông qua làm việc, họ phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách tốt để giáo dục con cái. Cuối cùng, các bà mẹ đang làm việc nêu gương tốt cho con cái của họ. Khi con cái nhìn thấy cách cha mẹ chúng làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học hỏi từ họ. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu thương có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rõ ràng, các bà mẹ nên được hỗ trợ mạnh mẽ để làm việc bên ngoài gia đình.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Đóng vai người cháu kể lại câu chuyện Bếp lửa
5/5 - (335 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tác phẩm Hịch Tướng Sĩ - Sáng tác trước kháng chiến chống Nguyên - Mông lần 2, Trần Quốc Tuấn

T4 Th2 16 , 2022
Tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Điều đó được thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược. Tác phẩm […]
Tác phẩm Hịch tướng sĩ