Đoạn văn tiếng Anh viết về bộ sưu tập giày (3 Mẫu)

Danh mục bài viết

Đoạn văn tiếng Anh viết về bộ sưu tập giày là một chủ đề rất hay viết về sở thích của mình. Tài liệu bao gồm 3 đoạn văn mẫu ngắn gọn có dịch giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kỹ năng viết đoạn văn ngày một hay hơn.

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều đoạn văn hay khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.

Tiếng Anh

I love shoes, so my preference is the shoe collection, I started collecting shoes 2 years ago. I have collections of shoes, buy them on the social networking site. I have 20 pairs of shoes. I categorized according to the company’s shoes, by color, in style …. I like best is the converse. I put them in a small room. Collecting shoes make me feel happy.

Tiếng Việt

Tôi yêu giày, vì vậy sở thích của tôi là sưu tập giày, tôi bắt đầu sưu tập giày cách đây 2 năm. Tôi có bộ sưu tập giày, mua chúng trên trang mạng xã hội. Tôi có 20 đôi giày. Tôi phân loại theo giày của hãng, theo màu sắc, kiểu dáng …. Tôi thích nhất là đôi giày converse. Tôi đặt chúng trong một căn phòng nhỏ. Sưu tập giày làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tiếng Anh

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means to me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Xem Thêm:  Từ vựng tiếng Anh về Shopping - Chủ đề mua sắm trong tiếng Anh

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi bắt đầu sở thích của mình khi tôi học lớp sáu. Đó là một thú vui tốn kém vì khi bạn thích giày, bạn sẽ bỏ ra nhiều tiền để mua đôi giày yêu thích của mình. Ngày nay, giày đã trở thành một xu hướng thời trang, và chúng ta cũng có rất nhiều thương hiệu giày. Tôi nghĩ điều đó rất hữu ích vì bạn có thể mang đôi giày yêu thích của mình khi đi ra ngoài với bạn bè, và nó thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai.

Tiếng Anh

My hobby is collecting shoes. I started my hobby 4 years ago. It is a hobby that spends a lot of time and money. Nowadays, the trend of buying shoes is very popular all over the world, we have many famous brands such as Nike, Adidas, Bata … I think wearing shoes is very useful because you will not wear shoes. Getting a pick or kick in your leg is painful in your leg or you can take it out with your friends. I really like to collect shoes, maybe I will continue to collect shoes in the future.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi bắt đầu sở thích của mình cách đây 4 năm. Đó là một sở thích tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Hiện nay, xu hướng mua giày rất phổ biến trên toàn thế giới, chúng ta có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Bata… Tôi nghĩ đi giày rất hữu ích vì bạn sẽ không đi giày. Bạn bị đau hoặc bị một cú đá vào chân hoặc bạn có thể cùng bạn bè ra ngoài. Tôi rất thích sưu tập giày, có lẽ tôi sẽ tiếp tục sưu tập giày trong tương lai.

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Tả con búp bê mà em thích
5/5 - (677 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (3 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ được giới thiệu đến các bạn học sinh trong chương trình môn Ngữ văn lớp 6. Bởi vậy, chiase24.com sẽ giới thiệu Bài văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ. […]
Văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (3 mẫu) - doan van cam nhan