phát biểu định luật hooke
Vật lý lớp 10

Định luật Hooke (húc): nội dung, công thức và ứng dụng

Định luật Hooke (được đọc là định luật Húc), được nhà vật lý học người Anh tuyên bố vào năm 1676, ông cho rằng đa số lò xo tuân theo liên hệ tuyến tính giữa lực đàn hồi và biến dạng. Về nội dung, công thức và ứng dụng của định luật Hooke sẽ được tìm hiểu trong […]

Vật lý lớp 10

Định luật vạn vật hấp dẫn là gì? công thức lực hấp dẫn

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton là định luật do Isaac Newton nhà vật lý vĩ đại mà thế giới từng sản sinh khám phá ra. Định luật này khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực được gọi là lực hấp dẫn. Và theo đó, lực […]

Vật lý lớp 10

Định luật Charles, đường đẳng tích và nhiệt độ tuyệt đối

Trong một thí nghiệm nhà vật lý học Jacques Alexandre César Charles người Pháp đã tìm ra được sự liên hệ giữa sự biến đổi nhiệt độ và áp suất trong quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định có thể tích không đổi, định luật đó sau này được gọi […]