Tham khảo mẫu phân phối chương trình Ngữ Văn 9 dành cho các giáo viên, dựa trên phân phối chương trình có thể điều chỉnh thêm hoặc bớt nội dung, các giáo viên biên soạn sao cho phù hợp nhất với tình hình thực tế. Bảng phân phối chương trình […]

Mời các bạn đọc bài gợi ý tóm tắt truyện Kiều ngắn nhưng hay được tác giả chiase24.com sưu tầm gửi đến học sinh. Truyện Kiều là tác phẩm văn học có giá trị và quan trọng trong chương trình văn học. Việc nắm vững nội dung chính rất quan […]