Thơ là nghệ thuật, thơ nằm trong mạch nghệ thuật, khiến nghệ thuật chẳng thể đẹp đẽ, tròn trịa nếu thiếu thơ. Bàn về thơ, nhà phê bình văn học người Nga Bielinxki cho rằng: “Thơ, trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật”. Sau đây mời […]