Bài văn mẫu lớp 11: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua bài “Bánh trôi nước”, “Tự tình 2” và “Thương vợ”, sẽ giúp ích cho học sinh khi phân tích hình ảnh người phụ nữ trong xã hội thời xưa. Tài liệu trên gồm dàn ý […]