Bài viết giới thiệu một số cách tính trung bình cộng phổ biến nhất và thường xuyên áp dụng trong các chương trình toán cấp 1, cấp 2. Đây là những phương pháp đơn giản, dễ hiểu phù hợp với mọi đối tượng học sinh, sinh viên. Ngoài ra, bài […]