MÁY TÍNH CASIO – VINACAL    1.   màu trắng   trực tiếp.  màu vàng  sau phím SHIFT.  màu đỏ thì  phím ALPHA. 2.   ALPHA  +  gán mt s vào ô nh A gõ: S CN GÁN → […]

KỸ NĂNG LÀM BÀI THI VÀ MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH VẬT LÝ 12 LỜI NÓI ĐẦU Các em thân mn, k t i i hc vi hình thc thi trc nghii các em phi có mng kin thc ph quát và kh ng hp cao, không nhng gic […]

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Bản biến thiên và Đồ thị hàm số Facebook: dongpay MỤC LỤC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ …………..………..………..………..…………..………..………..….. 0 A – KIẾN THỨC CHUNG …..………..…………..………..………..………..………..…………..……..…………..……. 2 B – CÁC DẠNG BÀI TẬP ….………..…………..……..…………..………..………..…………..………..………..…….. 7 CHỦ ĐỀ 1: […]