Becoming – Chất Michelle Người giúp Obama trở thành Tổng thống Mỹ
Sách Tiểu Sử - Hồi Ký

Becoming – Chất Michelle: Người giúp Obama trở thành Tổng thống Mỹ

Chất Michelle là “Một hiện tượng” chính xác là như thế, việc First News ra mắt tác phẩm đã tạo nên cơn sốt thật sự. Ơ thế nó chứa đựng điều gì mà gây bão như thế? Tất nhiên rồi “nó rất chất” đúng như cái tựa vậy! Khi cầm quyển hồi ký này trên […]