Chương trình Hóa học lớp 8 sẽ cung cấp hệ thống về các khái niệm cơ bản như chất, nguyên tử, phân tử, công thức hóa học, phương trính hóa học, số mol,… và hiểu biết sơ lược về bộ môn này. Sau chương trình Hóa học lớp 8 cần […]

Bảng tuần hoàn Hóa Học hay tên gọi đầy đủ là Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của nhà hóa học Mendeleev công bố lần đầu tiên. Nếu có bảng tuần hoàn hóa học việc học tập, nghiên cứu đơn giản hơn rất nhiều hay nói cách khác là […]

Công thức tính số mol là nền tảng cho mọi bài toán hóa học. Bất kì bài toán nào đều sử dụng đến nó, vì vậy khi bắt đầu làm quen với môn hóa học, việc chúng ta phải làm là học thuộc và biết cách sử dụng nó. Số […]

Để giải quyết những bài toán hóa học lạ và khó, hay giải quyết nhanh những bài toán hóa học đơn giản. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn nguyên tố. Phương pháp này được áp dụng chủ yếu để giải các bài […]

Khi tìm hiểu về một chất hay hợp chất, việc đầu tiên và đơn giản nhất là chúng ta phải biết chất đó được tạo nên từ những nguyên tố nào để từ đó chúng ta có thể xác định được phân tử khối của chất đó. Và như các […]