– Tập hợp được theo hàng dọc và biết cách dàn hàng. – Thực hiện được các tư thế của tay khi tập Rèn luyện tư thế cơ bản. – Thực hiện được các tư thế của chân và thân người khi tập Rèn luyện tư thế cơ bản. – […]