Chuyên đề quan hệ chia hết trên tập hợp số

Danh mục bài viết

Chuyên đề quan hệ chia hết trên tập hợp số - bg3 21

Website:tailieumontoan.com

Trịnh Bình sưu tầm và tng hp

Dấu hiệu chia hết cho 5: Số tự nhiên A chia hết cho 5 khi v| chỉ khi

Từ đó suy ra A chia hết cho 10 khi v| chỉ khi

.

Dấu hiệu chia hết cho 4 v| 25: Số tự nhiên A chia hết cho 4(hoặc 25) khi v| chỉ khi

chia hết cho 4 (hoặc 25).

Dấu hiệu chia hết cho 8 v| 125: Số tự nhiên A chia hết cho 8(hoặc 125) khi v| chỉ

khi

chia hết cho 8 (hoặc 125).

Dấu hiệu chia hết cho 3 v| 9: Số tự nhiên A chia hết cho 3(hoặc 9) khi v| chỉ khi

tổng c{c chữ số của số A chia hết cho 3(hoặc 9).

Dấu hiệu chia hết cho 11: Số tự nhiên A chia hết cho 11 khi v| chỉ khi hiệu giữa

tổng c{c chữ số ở h|ng lẻ v| tổng c{c chữ số ở h|ng chẵn l| một số chia hết cho 11.

II. CÁC DẠNG TOÁN THƢỜNG GẶP

Dng 1: Chng minh tích các s nguyên liên tiếp chia hết cho mt s cho

trƣớc

sở phƣơng pháp: Đ}y l| dạng to{n bản thường gp khi chúng ta mi bt

đầu hc chng minh các bài toán chia hết. S dng các tính chất bản như: tích

hai s nguyên liên tiếp chia hết cho 2, tích ca ba s nguyên liên tiếp chia hết cho 6.

Xem Thêm:  Soạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo)

Chúng ta vn dng linh hot các tích chất bản n|y để gii c bài toán chng

minh chia hết v tích các s nguyên liên tiếp.

Thí d 1. Chng minh rng:

a) Tích ca 3 s nguyên liên tiếp chia hết cho 6

b) Tích ca 2 s chn liên tiếp chia hết cho 8

c) Tích ca 5 s nguyên liên tiếp chia hết cho 120

Li gii

a) Trong 3 s nguyên liên tiếp có mt s chia hết cho 3 và mt s chia hết cho 2 nên

tích ca 3 s nguyên liên tiếp chia hết cho 6 (do (2, 3) = 1)

b) Hai s chn liên tiếp có dng 2n và (2n + 2) vi

Do đó tích hai số nguyên liên tiếp có dng 4n(n + 1)

Do n và n + 1 là hai s nguyên liên tiếp nên

Vì thế

c) Ta có 120 = 3.5.8

Do 5 s nguyên liên tiếp 3 s liên tiếp nên theo ý a) ta ch 5 s nguyên liên

tiếp chia hết cho 6.

5/5 - (461 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tả con dê mà em biết (5 Mẫu) - Tập làm văn lớp 4

CN Th2 20 , 2022
Dê là một trong những loài động vật quen thuộc với những người nông dân Việt Nam. Sau đây, chúng tôi, xin giới thiệu đến tất cả các bạn những bài văn mẫu lớp 4: Tả con dê mà em biết. Hy vọng rằng với một số bài văn mẫu […]
Tả con dê mà em biết