Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

Danh mục bài viết

Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai - bg1 31

Gv:TrầnQuốcNghĩa(Sưutầmvàbiêntập) 1

HAØM SOÁ BAÄC NHAÁT VAØ BAÄC HAI

V

VV

Vấn đề

ấn đề ấn đề

ấn đề 1.

1. 1.

1. Đ

ĐĐ

ĐẠI C

I CI C

I CƯƠ

ƯƠƯƠ

ƯƠNG V

NG VNG V

NG VỀ H

Ề HỀ H

Ề HÀM S

ÀM SÀM S

ÀM S

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Địnhnghĩa:

Cho

,

D

. m s

các định trên

là mt qui tc đặt tương ng mi

vi mt và ch mt s y

.

được gi là biến s (đối s),

được gi giá tr ca m s

ti

. hiu:

= .

được gi tp xác đnh ca hàm s. Tp xác định ca hàm s

= là tp hp tt c các s thc

sao cho biu thc

có nghĩa

|T y f x

= = được gi là tp giá tr ca hàm s.

2. Cáchchohàmsố:

Cho bng bng.

Cho bng biu đồ.

Cho bng công thc

= .

3. Sựbiếnthiêncủahàmsố:

a) Hàm s đồng biến, hàm s nghch biến

Định nghĩa: Ta ký hiu

là mt khong (na khong) nào đó ca

Xem Thêm:  Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (Tiếp theo)

.

Hàm s

gi đồng biến (hay tăng) trên

nếu

, :

< < .

Hàm s

gi nghch biến (hay gim) trên

nếu

, :

< > .

Hàm s

gi là hàm s hng trên

nếu

, :

= .

b) Nhn xét v đồ th

Nếu

làm hàm s đồng biến trên

thì đồ th đi lên (t trái sang trái).

Nếu

làm hàm s nghch biến trên

thì đồ th đi xung (t trái sang trái).

Nếu

làm hàm s hng trên

tđồ th mt đường thng (1 phn đường thng) song

song hay trùng vi trc

.

4. Đồthịhàmsố:

Đồ th ca hàm s

= xác đnh trên tp

tp hp tt c các đim

;

trên mt phng ta độ vi

.

Chú ý: Ta thường gp đồ th ca hàm s

= là mt đường. Khi đó ta i

=

phương trình ca đường đó.

5. Tínhchẵn,lẻcủahàmsố:

Cho hàm s

= tp xác đnh

.

Hàm s

được gi là hàm s chn nếu:

t

=

Hàm s

được gi là hàm s l nếu:

Xem Thêm:  Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Khoa học tự nhiên THCS

thì

= −

Đặc bit hàm s

y f x=

gi là hàm va chn va l

Lưu ý:

Đồ th hàm s chn nhn trc tung làm trc đối xng.

Đồ th hàm s l nhn gc ta độ làm tâm đối xng.

5/5 - (752 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Cụm động từ tiếng Anh với Go - Tổng hợp các phrasal verb với go

CN Th2 20 , 2022
Cụm động từ Ý nghĩa Ví dụ minh họa Go after somebody/something: đuổi theo, đi theo sau ai đó / cái gì đó. David went after the robber. David chạy đuổi theo tên cướp. Go ahead đi về phía trước, tiến lên The project will go ahead. Dự án sẽ […]
Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai - cum dong tu tieng anh voi go tong hop cac phrasal verb voi go 146245