Chuyên đề góc và khoảng cách trong không gian

Danh mục bài viết

Chuyên đề góc và khoảng cách trong không gian - bg2 47

Ð L

A

T

E

X Hóa Nguyễn Hữu Nhanh Tiến h /ToanTienNhanh

Cho tứ diện ABCD AB vuông góc với mặt phẳng

(BCD). Biết tam giác BCD vuông tại C và AB =

a

6

2

,

AC = a

2, CD = a. Gọi E trung điểm của AC (tham

khảo hình v bên). c giữa hai đường thẳng AB và DE

bằng

A. 45

. B. 60

. C. 30

. D. 90

.

Hướng dẫn giải:

Gọi I trung điểm của BC, suy ra EI k AB.

Khi đó (AB, DE) = (EI, ED) =

[

IED.

Ta

DC BC (giả thiết)

DC AB (AB (BCD))

DC (ABC),

suy ra DC vuông c với EC. Do đó

DE

2

= CD

2

+ EC

2

= CD

2

+

AC

2

4

=

3a

2

2

DE =

a

6

2

.

Ta IE =

AB

2

=

a

6

4

và BC

2

= AC

2

AB

2

=

a

2

2

.

Tam giác ICD vuông tại C nên

DI

2

= CD

2

+ IC

2

= CD

2

+

BC

2

4

=

9a

2

8

.

Áp dụng định cô-sin cho tam giác IDE, ta

cos

[

IED =

IE

2

+ DE

2

CD

2

2IE · DE

=

3a

2

8

+

3a

2

2

9a

2

8

2 ·

a

6

4

·

a

6

2

=

1

2

[

IED = 60

.

Vậy góc giữa hai đường thẳng AB và DE bằng 60

.

!

thể chứng minh EI vuông c với mặt phẳng (BCD), suy ra tam giác EID vuông tại I để

tính c

[

IED đơn giản hơn không cần sử dụng định cô-sin.

dụ 2. Cho tứ diện ABCD AB vuông c với mặt phẳng (BCD). Biết tam giác BCD

vuông tại C và AB =

a

6

2

, AC = a

2, CD = a. Gọi E trung điểm của AD (tham khảo

hình v dưới đây).

161 -Bùi Thị Xuân Tp Huế 2 TT Quốc Học Huế

5/5 - (674 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

T2 Th2 21 , 2022
Nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các nội dung của Luật An ninh mạng, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” đã ban hành Thể lệ số 01/TL-BTC về Thể lệ và Bộ Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật […]
Chuyên đề góc và khoảng cách trong không gian - the le cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang 144842