Cách dùng động từ đặc biệt – need, dare, be, get

Danh mục bài viết

Cách dùng động từ đặc biệt (need, dare, be, get)

1. Need

1.1. Need dùng như một động từ thường:

a) Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống:

My friend needs to learn Spanish.
He will need to drive alone tonight.
John needs to paint his house.

b) Động từ đi sau need phải ở dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải là vật thể sống.

The grass needs cutting OR The grass needs to be cut.
The telivision needs repairing OR The TV needs to be repaired.
Your thesis needs rewriting OR Your thesis needs to be rewritten.

Chú ý:

need + noun = to be in need of + noun

Jill is in need of money. = Jill needs money.

The roof is in need of repair. = The roof needs repairing.

Want và Require cũng đôi khi được dùng theo mẫu câu này nhưng không phổ biến:

Your hair wants cutting

All cars require servicing regularly

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (607 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập về dấu trọng âm Tiếng Anh - từ có 3 âm tiết

T3 Th2 22 , 2022
Exercise on Stress on three-syllable words Choose the word that has main stress placed differently from the others: 1. a. generous b. suspicious c. constancy d. sympathy 2. a. acquaintance b. unselfish c. attraction d. humorous 3. a. loyalty b. success c. incapable d. sincere 4. a. carefully b. correctly […]
Bài tập về dấu trọng âm Tiếng Anh - từ có 3 âm tiết - bai tap ve dau trong am tieng anh tu co 3 am tiet 142634