Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Danh mục bài viết

Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - bg1 24

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489

Tổng h

ợp: Nguyễn Bảo Vương:https://www.facebook.com/phong.baovuong 1

TOÁN 10

0H3-1

Conte

nts

A.CÂU

HỎI …………………………………..…………………………..…………………..……………………………..…………………………… 2

DẠNG1.XÁCĐỊNHVÉCTƠCHỈPHƯƠNG,VÉCTƠPHÁPTUYẾNCỦAĐƯỜNGTHẲNG,HỆSỐGÓC

CỦAĐƯỜNGTHẲNG ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..………………. 2

DẠNG2.VIẾTPHƯƠNGTRÌNHĐƯỜNGTHẲNGVÀCÁCBÀITOÁNLIÊNQUAN ……………………………..….. 5

Dạng2.1ViếtphươngtrìnhđườngthẳngkhibiếtVTPThoặcVTCP,HỆSỐGÓCvà1điểmđiqua …………………. 5

Dạng2.2Viếtphươngtrìnhđườngthẳngđiquamộtđiểmvuônggóchoặcvớiđườngthẳngchotrước ……………….. 6

Dạng2.3Viếtphươngtrìnhcạnh,đườngcao,trungtuyến,phângccủatamgiác ……………………………..…………….. 9

Dạng2.3.1Phươngtrìnhđườngcaocủatamgiác …………………………………..…………………………..…………………..9

Dạng2.3.2Phươngtrìnhđườngtrungtuyếncủatamgiác …………………………………..…………………..………………… 10

Dạng2.3.3Phươngtrìnhcạnhcủatamgiác …………………………………..…………………..……………………………..…….. 10

Dạng2.3.4Phươngtrìnhđườngphângiáccủatamgiác…………………………..……………………………..………………… 10

DẠNG3.VỊTRÍTƯƠNGĐỐICỦAHAIĐƯỜNGTHẲNG……………………………..……………………………..……….. 12

DẠNG4.GÓCCỦAHAIĐƯỜNGTHẲNG ……………………………..……………………………..…………………………..……… 15

Dạng4.1Tínhgóccủahaiđườngthẳngchotrước ……………………………..……………………………..………………………… 15

Dạng4.2Viếtphươngtrìnhđườngthẳngliênquanđếngóc ……………………………..……………………………..…………17

DẠNG5.KHOẢNGCÁCH ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..………. 18

Dạng5.1Tínhkhoảngcáchtừ1điểmđếnđườngthẳngchotrưc …………………………..……………………………..…….. 18

Xem Thêm:  Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Dạng5.2Phươngtrìnhđườngthẳngliênquanđếnkhoảngcách ………………………………..……………………………..…… 20

DẠNG6.XÁCĐỊNHĐIỂM ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..……… 22

Dạng6.1Xácđịnhtọahìnhchiếu,điểmđốixứng ………………………………..……………………………..………………………. 22

Dạng6.2Xácđịnhđiểmliênquanđếnyếutốkhoảngcách,góc ……………………………………..…………………..………22

Dạng6.3Xácđịnhđiểmliênquanđếnyếutốcựctrị ……………………………..……………………………..…………………….. 24

Dạng6.4Mộtsốbàitoántổnghợp ………………………………..……………………………..…………………..………………………. 25

DẠNG7.MỘTSỐBÀITOÁNLIÊNQUANĐẾNDIỆNTÍCH …………………………………..…………………..……………. 28

B.LỜIGIẢI ……………………………………..…………………..…………………………..……………………………..……………………….. 29

DẠNG1.XÁCĐỊNHVÉCTƠCHỈPHƯƠNG,VÉCTƠPHÁPTUYẾNCỦAĐƯỜNGTHẲNG,HỆSỐGÓC

CỦAĐƯỜNGTHẲNG ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..…………….. 29

DẠNG2.VIẾTPHƯƠNGTRÌNHĐƯỜNGTHẲNGVÀCÁCBÀITOÁNLIÊNQUAN ……………………………..31

Dạng2.1ViếtphươngtrìnhđườngthẳngkhibiếtVTPThoặcVTCP,HỆSỐGÓCvà1điểmđiqua ……………….. 31

Dạng2.2Viếtphươngtrìnhđườngthẳngđiquamộtđiểmvuônggóchoặcvớiđườngthẳngchotrước ……………… 32

Dạng2.3Viếtphươngtrìnhcạnh,đườngcao,trungtuyến,phângccủatamgiác ……………………………..…………35

Dạng2.3.1Phươngtrìnhđườngcaocủatamgiác …………………………………..…………………………..…………………... 35

Dạng2.3.2Phươngtrìnhđườngtrungtuyếncủatamgiác …………………………………..…………………..………………… 36

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

5/5 - (706 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Các dạng toán trắc nghiệm góc lượng giác và công thức lượng giác

CN Th2 20 , 2022
CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 1 TOÁN 10 0D6-1 Con tents PHẦN A . CÂU HỎI ……………………………..……………………………..……………………………..…………………………..……………. 1 DẠNG 1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA RADIAN VÀ ĐỘ ……………………………..……………………………..……………………………. 1 DẠNG 2. ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN………………………………..………………… 2 PHẦN […]
Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - bg1 25