Bộ sách giáo viên lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo viên lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo lớp 2 Chân sáng tạo – 2022 gồm 8 môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm lớp 2.

Bộ Sách giáo Chân sáng tạo lớp 2 giúp thầy cô giáo soạn giáo án lớp 2 – 2022 dễ dàng hơn, đảm bảo cung cấp đầy đủ các kiến thức theo sát với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong viết dưới đây của Download.vn:

Bộ sách giáo viên lớp 2 Chân sáng tạo

Tiếng Việt 2 – Tập 1 – Sách giáo viên

Tiếng Việt 2 - Tập 1

Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến

Tiếng Việt 2 – Tập 2 – Sách giáo viên

Tiếng Việt 2 - Tập 2

Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha

Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến

Toán 2 – Sách giáo viên

Toán 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Trần Nam Dũng

Chủ biên: Khúc Thành Chính

Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung , Đinh Thị Kim Lan , Huỳnh Thị Kim Trang

Âm nhạc 2 – Sách giáo viên

Âm nhạc 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Hồ Ngọc Khải , Lê Anh Tuấn

Chủ biên: Đặng Châu Anh

Tác giả: Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh

Đạo Đức 2 – Sách giáo viên

Đạo Đức 2 - Sách giáo viên

Chủ biên: Trần Thanh Bình, Phạm Quỳnh

Tác giả: Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang, Lê Phương Trí

Giáo Dục Thể Chất 2 – Sách giáo viên

Giáo Dục Thể Chất 2 - Sách giáo viên

Chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng

Tác giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn

Hoạt động trải nghiệm 2 – Sách giáo viên

Hoạt động trải nghiệm 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên

Chủ biên: Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa

Tác giả: Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang

Mĩ Thuật 2 – Sách giáo viên

Mĩ Thuật 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên

Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc

Tác giả: Lương Thanh Khiết, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Tự Nhiên Xã Hội 2 – Sách giáo viên

Tự Nhiên Xã Hội 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Đỗ Xuân Hội

Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tác giả: Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng

Rate this post
TOP 7 bài Phân tích Vội vàng hay
Dàn ý chi tiết tình huống truyện Vợ nhặt (3 Mẫu)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *