Bài tập về giới từ at, in, on trong Tiếng Anh

Bài tập về giới từ at, in, on trong Tiếng Anh

A) Fill in prepositions of time “AT / IN / ON” as in the example:

1. .. on … Saturday 8. ………… 9 o’clock 15. ………… autumn

2. ………. July 9. ………… Christmas 16. ……….. half past two

3. ………. 1984 10. ………… September 28th 17. ………… Monday morning

4. ………. March 25th 11…………. 1991 18. ………… Easter

5. ………. Friday 12. ……….. August 29th 19. …………10 o’clock

6. ………. summer 13. ……….. winter 20. …………Thursday afternoon

7. ………. the morning 14. ……….. the evening 21. ………… noon

B) Fill in “AT / IN / ON” as in the example:

1. …in….. December 6. ………… February 8th 11. ………… a quarter past six

2. ………. midnight 7. ………… noon 12. ………… Saturday night

3. ………. 1982 8. ………… 1964 13. ………… Friday evening

4. ………. April 9. ………… spring 14. ……….. Monday

5. ………. April 2nd 10. ……….. night 15. ……….. June 26th

C) Fill in the blanks with “AT / IN / ON” as in the example:

We always go on holiday ….. in ……. summer.My mother usually goes shopping …………….. Friday morning.I always do my homework ……………… the evening.The circus usually comes to our town ………………. spring.Sophia’s birthday is …………… May 16th .I usually get up ……………….. seven o’clock.My favorite television programme begins …………… 6:30 …………. the evening.Sometimes it snows ……………….. winter.My friend’s birthday is ……………… June.
10. Some birds and animals come out ……………… night.

Xem Thêm:  Bài tập trắc nghiệm về cách phát âm ed và s/es

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (355 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

T3 Th2 22 , 2022
Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh Danh từ làm chủ ngữ và động từ cần phải phù hợp với nhau về số. Chúng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. Đôi khi người học cũng gặp phải những trường […]
Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh - su phu hop giua danh tu lam chu ngu va dong tu trong tieng anh 142555