Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Danh mục bài viết

Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số - bg2 19

maths287 0916625226 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

với trục tung.

Ví dụ 5. Cho hàm số y =

3x +1

x +2

đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm hoành

độ x =1.

Ví dụ 6. Cho hàm số y =

x +1

x 2

đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến đi

qua điểm A

(

3;1

)

.

Ví dụ 7. Cho hàm số y = x

3

3x

2

+2 đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp

tuyến đi qua điểm A

(

1;2

)

.

Ví dụ 8. Cho hàm số y =

2x +3

1 x

đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến

hệ số góc k =5.

Ví dụ 9. Cho hàm số y =x

3

+3x đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến

vuông góc với đường thẳng (d) : x 9y +3 =0.

Ví dụ 10. Cho hàm số y =

2x 1

1 x

đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến

vuông góc với đường thẳng (d) : 12x +3y +2 =0.

Ví dụ 11. Cho hàm số y = x

3

3x +4 đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp

tuyến song song với đường thẳng (d) : y =15x +287.

Ví dụ 12. Cho hàm số y =

2x 3

Xem Thêm:  Hướng dẫn giải các dạng toán số phức - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

x 1

đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến

vuông góc với đường thẳng (d) : y =x +66.

Ví dụ 13. Cho hàm số y =

2x 1

3x 2

đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến

song song với đường thẳng (d) : x +9y 9 =0.

Ví dụ 14. Cho hàm số y = 2x

3

3x

2

+9x 4 đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại

giao điểm với đường thẳng y =7x +4.

Ví dụ 15. Cho hàm số y =

x +2

x 2

đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến

đi qua điểm M

(

6;5

)

.

Ví dụ 16. Cho hàm số y = x

3

+3x 2 đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp

tuyến đi qua điểm M

(

2;4

)

.

Ví dụ 17. Cho hàm số y =

1

2

x

4

3x

2

+

3

2

đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp

tuyến đi qua điểm M

µ

0;

3

2

.

Ví dụ 18. Tìm m để tiếp tuyến của hàm số y = x

3

(

m 1

)

x

2

+

(

3m +1

)

x +m 2 tại điểm hoành độ bằng

1 đi qua điểm A

(

2;1

)

.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số y = f

(

x

)

đồ thị

(

C

)

điểm M

(

x

0

, f

(

x

0

))

thuộc

(

C

)

. Phương trình tiếp tuyến của

(

C

)

tại điểm M là?

A. y = f

0

(

x

0

)(

x x

0

)

. B. y = f

0

(

x

0

)(

x x

0

)

+ y

0

. C. y y

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về chùa Bái Đính (Dàn ý + 6 mẫu)

0

= f

0

(

x

0

)

x. D. y = f

0

(

x

0

)(

x x

0

)

y

0

.

Câu 2. Cho hàm số y = f

(

x

)

đạo hàm trong khoảng

(

a; b

)

đồ thị

(

C

)

. Để đường thẳng d : y = ax+b

tiếp tuyến của

(

C

)

tại điểm M

(

x

0

; f

(

x

0

))

điều kiện cần đủ là?

Vấn đề: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Trang 2/12

5/5 - (357 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Một số định hướng giải phương trình lượng giác

CN Th2 20 , 2022
5  Nhân tử 1 2sin  :  22 4cos 3 1 4sin (1 2sin )(1 2sin ) xxx     2 cos3 cos (4cos 3) cos (1 2sin )(1 2sin ) xx x x x  Nhân tử 1 2cos  :  22 4sin 3 […]
Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số - bg2 20