Bài tập trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Danh mục bài viết

Bài tập trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - bg2 10

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489

Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 2

Câu 2. (THPT QUẢNG YÊN QUẢNG NINH 2018) Qua điểm

cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng

vuông góc với đường thẳng

cho trước?

A. Vô số. B.

. C.

. D.

.

Câu 3. (THPT QUẢNG YÊN QUẢNG NINH 2018) Khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu đường thẳng

vuông góc với mặt phẳng

thì

vuông góc với hai đường thẳng trong

mặt phẳng

.

B. Nếu đường thẳng

vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng

thì

vuông góc

với mặt phẳng

.

C. Nếu đường thẳng

vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng

thì

vuông góc với bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng

.

D. Nếu

d

và đường thẳng

//a

thì

.

Câu 4. (SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN 2018) Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc

đôi một song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Cho hai đường thẳng chéo nhau. duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này song

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích tâm trạng của tác giả trong bài thơ Tây Tiến

song với đường thẳng kia.

Câu 5. (SGD&ĐT BẮC NINH 2018) Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau đây?

A. Góc giữa đường thẳng

và mặt phẳng

bằng góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

thì mặt phẳng

song song hoặc trùng với mặt phẳng

.

B. Góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

bằng góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

thì đường thẳng

song song với đường thẳng

.

C. Góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

bằng góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

thì đường thẳng

song song hoặc trùng với đường thẳng

.

D. Góc giữa đường thẳng mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó hình chiếu của trên

mặt phẳng đã cho.

Câu 6. (THPT TRẦN NHÂN TÔNG QN LẦN 1 2018) Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

đây:

A. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

B. Cho hai đường thẳng chéo nhau

đồng thời

. Luôn mặt phẳng

chứa

.

C. Cho hai đường thẳng

vuông góc với nhau. Nếu mặt phẳng

chứa

và mặt phẳng

chứa

thì

.

D. Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng khác.

Câu 7. (THPT BÌNH GIANG HẢI DƯƠNG 2018) Cho hai đường thẳng phân biệt

Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

và mặt phẳng

. Chọn khẳng định đúng?

A. Nếu

thì

. B. Nếu

thì

.

C. Nếu

thì

. D. Nếu

thì

.

5/5 - (631 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập trắc nghiệm hai đường thẳng vuông góc

CN Th2 20 , 2022
CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương:https://www.facebook.com/phong.baovuong 3 Câu 13. (THPTXuânHòa-VĩnhPhúc-năm2017-2018)Chohìnhchóp . cótấtcảcáccạnhbên vàcạnhđáyđềubằng và làhìnhvuông.Gọi làtrungđiểmcủa Giátrị .MS CB    bằng A. . B. . C. . D. . Câu 14. (THPTSơnTây-HàNội-lần1-năm2017-2018)Chohìnhchóp . có , = .Tínhsốđocủagócgiữahaiđườngthẳng và  A. . B. . […]
Bài tập trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - bg3 22