Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo mang tới bộ phiếu bài tập Tết 2022. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập, củng cố kiến thức để tránh quên bài sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 kéo dài.

Bài tập Tết 2022 môn Tiếng Anh bao gồm các dạng bài tập nhìn tranh hoàn thành từ, điền từ, nhìn tranh trả lời câu hỏi… Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập Tết cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm môn Toán, Tiếng Việt của bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Look at the picture and complete these words

Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words

1. _ o y

2. c _ r

3. _ u c k

Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words

4. e l _ p h a n t

5. f _ s h

6. _ u i t a r

Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words
Look at the picture and complete these words

7. _ u g

8. _ a n g o

9. _ e y

Write “a/ an”

1. _________ egg

2. _________ horse

3. _________ apple

4. _________ bat

5. _________ insect

6. _________ dog

Look at each picture and answer the questions

1.

Look at each picture and answer the questions
Look at each picture and answer the questions

What color is it?

It is _______________

2.

Look at each picture and answer the questions
Look at each picture and answer the questions

What are they?

They are ___________

3.

Look at each picture and answer the questions
Look at each picture and answer the questions

How many books are there?

___________________

4.

Look at each picture and answer the questions
Look at each picture and answer the questions

Is it a plane?

___________________

5.

Look at each picture and answer the questions
Look at each picture and answer the questions

What is this?

It’s ________________

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận vẻ đẹp của tình đồng chí trong bài Đồng chí

Đáp án bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Look at the picture and complete these words

1. boy

2. car

3. duck

4. elephant

5. fish

6. guitar

7. jug

8. mango

9. key

Write “a/ an”

1. ____an_____ egg

2. ___a______ horse

3. ____an_____ apple

4. ___a______ bat

5. ____an_____ insect

6. ___a______ dog

Look at each picture and answer the questions

1. It is red

2. They are lions

3. Three

4. Yes, it is

5. It’s a doll

5/5 - (628 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

T4 Th2 16 , 2022
Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều mang tới bộ phiếu bài tập Tết 2022, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập, củng cố kiến thức để tránh quên bài sau kỳ nghỉ […]
Match