Bài tập phụ đạo học sinh yếu môn Toán lớp 4

Danh mục bài viết

chiase24.com xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập phụ đạo học sinh yếu môn Toán lớp 4.

Hi vọng đây là tài liệu vô cùng bổ ích giúp các thầy cô có thêm tài liệu ra bài tập cuối tuần phụ đạo cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập bồi dưỡng học sinh yếu môn Toán lớp 4

1/ Một cửa hàng buổi sáng bán được 122 xe đạp, buổi chiều bán được 208 xe đạp. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu xe đạp?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/ Trong thư viện có 25 học sinh trai và 37 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/ Một sợi dây dài 25 dm, cắt đi một đoạn dài 18 dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề – xi – mét?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/ Trong kho có 174 cái ghế, đã lấy ra 136 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5/ Lớp 3A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 3B có 24 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang học hát?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6/ Mẹ và chị hái được 185 quả cam, mẹ hát được 144 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Xem Thêm:  Tuyển tập câu đố vui về con vật hay nhất - Tổng hợp các câu đố về con vật (có đáp án)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7/ Nhà bạn Lan nuôi 1222 con gà, nhà bạn Mai nuôi 183 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8/ Một lớp học có 17 học sinh nữ và 24 học sinh nam. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9/ Trong vườn có 36 cây táo, mẹ trồng thêm 16 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10/ Lớp 3A có 24 học sinh, lớp 3B có 39 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11/ Trong sân có 29 con gà trống và 34 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12/ Hà có 18 con tem, Mai có 37 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu con tem?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13/ Có 18 con gà và 52 con vịt. Hỏi cả gà và Vịt có bao nhiêu con?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14/ Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề – xi – mét? (Xem hình vẽ).

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15/ Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 128 cái

Gói kẹo dừa: 56 cái

Cả hai gói: .… cái?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16/ Hòa có 34 bông hoa, Bình có ít hơn Hòa 16 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17/ Tóm tắt

Hòa có: 14 bông hoa

Bình nhiều hơn Hòa: 28 bông hoa

Bình có: … bông hoa?

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích Tinh thần nhân đạo của Nguyễn Đình Chiểu trong Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18/ Nam có 216 viên bi, Bảo có ít hơn Nam 123 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19/ Tóm tắt

Nam có: 70 viên bi

Bảo có ít hơn Nam: 25 viên bi

Bảo có: … viên bi?

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20/ Mận cao 105cm, Đào cao hơn Mận 16cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21/ Trong cốc có 16 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 8 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22/ Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 46 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An: 13 bưu ảnh

Bình có: …. bưu ảnh?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23/ Em 13 tuổi, anh hơn em 6 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24/ Một đội trồng rừng có 46 nam và 25 nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu người?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (472 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập về các Thì trong tiếng Anh - Tài liệu ôn tập về các thì trong tiếng Anh có đáp án

T2 Th2 21 , 2022
Bài tập về các Thì trong tiếng Anh là tài liệu vô cùng bổ ích, giúp các bạn luyện tập về các Thì trong tiếng Anh để có kiến thức ngữ pháp tốt hơn trong học tập cũng như chuẩn bị trước những kì thi sắp tới. Sau đây là […]
Bài tập về các Thì trong tiếng Anh - Tài liệu ôn tập về các thì trong tiếng Anh có đáp án - bai tap ve cac thi trong tieng anh tai lieu on tap ve cac thi trong tieng anh co dap an 143642