Bài tập ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Với mong muốn đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh lớp 7, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Tài liệu gồm 75 trang tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 7 học kì 1 giúp các bạn hệ thống lại ngữ pháp đã được học, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của mình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7

UNIT 1:

I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mỗi câu sau:

1. Lan (not have)…………………… many friends in her new school.

2. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment.

3. We not (drive)………………… to work every day. We (go)…………………. by bus.

4. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh?

5. Where your new friend (live)…………………………., Nga?

– She (live)…………………….on Hang Bac street.

6. You (be)…………………..in class 7A?

– No. I (be)……………………in class 7D.

II. Em hãy nhìn vào tấm thẻ hội viên sau rồi sử dụng những thông tin đó để hoàn thành đoạn hội thoại bên dưới

MEMBERSHIP CARD

NAME: Nguyen Huu Son

AGE: 14

GRADE: 7

SCHOOL: Ngo Si Lien Secondary School

HOME ADDRESS: 137 Ngo Quyen Street

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vai trò của lời khen

Foreigner: Good evening . What’s your name?

Son: My name is Son.

Foreigner: What (1)……………………………….?

Son: It’s Nguyen.

Foreigner: How (2)………………………………?

Son: I’m 14 years old.

Foreigner: Good . And which (3)………………?

Son: I’m in grade 7.

Foreigner: What (4)……………………………..?

Son: I study at Ngo Si Lien Secondary School.

Foreigner: And the last question. Where (5)…………?

Son: 137 Ngo Quyen street.

III. Em hãy chọn điền “lot, lots, any, many, a, an” vào mỗi chỗ trống.

1.There are ……………….. trees behind my house.

2. Linh has a…………… of friend in Ha Long city but he dosen’t have ………….. friend in Ha Noi.

3. Is there……………eraser on the table?

– No. There is only …………………… ruler and ………………….pens.

4. Are there ……….. flowers in your school’s garden?

5. My new school has ……………………..of classrooms.

6. How …………… store are there in your street?

– There are a ………………….

IV. Em hãy sử dụng những từ gợi ý để viết thành một đoạn hội thoại ngắn theo mẫu dưới đây.

Ví dụ: 0. your house/ school/ 3km/ go/ bicycle.

S1: How far is it from your house to school?

S2: It’s three kilometers.

S1: How do you go to school?

S2: I go by bicycle.

1. Mirs. Nga’s house/ hospital/ 10km/ travel/ motorbike.

2. Your house/ university/ 400m/ walk.

3. Lien and Lan’s house/ uncle’s farm/ 5km/ cycle.

4. Mirs. Chi’s town/ Ho Chi Minh City/ over 1,000km/ there/ plane.

5. Mir. Thanh’s house/ factory/16km/car.

V. Em hãy điền một từ thích hợp vao mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật cô Hiền trong Một người Hà Nội

Minh is my new classmate. He now staying (1)……………………his brother in Ha Noi, but he’s (2) ………………. Bac Giang Town and his parents still (3)……………………. There.

Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………… his house in Bac Giang, and it is on Xuan Thuy Street. Our (5) …………….. is in the center of Ha Noi, so (6) ………………… is about 8 kilometers from his new house (7) ……………….. school. Every day Minh gose to school (8) ………………bike. Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………….. many friends in Ha Noi. He also (10) ……………… his parents and his friends in Bac Giang.

VI. Em hãy cho dạng đúng của từ in đậm để hoàn thành mỗi câu sau.

Ví dụ: 0. My room is …………. Smaller ………than his room. SMALL

1. Today Lien is ………………… his because she misses her parents. HAPPY

2. Trung’s new house is ……………… than his old one. BIG

3. They are ………………… to there teacher. TALK

4. There are thirty-six ………………… in our school. CLASS

4. He dosen’t have many ……………….. in Ha Noi. RELATE

…..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (424 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)

T2 Th2 21 , 2022
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) là tài liệu vô cùng bổ ích, được biên soạn theo hướng Phát triển năng lực học sinh, gồm 35 tuần thực học theo chương trình hiện hành. Tài liệu được biên soạn gồm các file riêng lẻ cho […]
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) - giao an buoi chieu mon tieng viet lop 3 ca nam 143984