Bài tập GTLN – GTNN của Số Phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Danh mục bài viết

Bài tập GTLN - GTNN của Số Phức - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12 - bg1 30

om/

GTLN – GTNN CỦA MÔĐUN SỐ PHỨC

A. BÀI TOÁN CC TR CA S PHC

I. CÁC BÀI TOÁN QUI V BÀI TOÁN TÌM GIÁ TR LN NHT, NH NHT CA HÀM

MT BIN

1. PHƯƠNG PHÁP

Bài toán: Trong các s phc

tho mãn điều kin T. Tìm s phc z đ biu thức P đạt giá tr nh

nht, ln nht

T điều kin T, biến đổi đ tìm cách rút n ri thế vào biu thức P để đưc hàm mt biến.

Tìm giá tr ln nht (hoc nh nht) tu theo yêu cu bài toán ca hàm s mt biến vừa tìm được.

II. CÁC BÀI TOÁN QUI V BÀI TOÁN TÌM GIÁ TR LN NHT, NH NHT CA MT

BIU THC HAI BIN MÀ CÁC BIN THO MÃN ĐIU KIN CHO TC.

1. PHƯƠNG PHÁP:

Để giải được lp bài toán này, chúng tôi cung cp cho hc sinh các bất đẳng thc cơ bản như: Bất đẳng

thc liên h gia trung bình cng và trung bình nhân, bt đẳng thc Bunhia- Cpxki, bất đẳng thc hình

Xem Thêm:  Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng hạng giáo viên THCS hạng II

hc và mt s bài toán công c sau:

U

U

Cho đường tròn

c định có tâm I bán kính R và điểm A c định. Điểm M di động trên đường

tròn

. Hãy xác định v trí điểm M sao cho AM ln nht, nh nht.

UGii:

TH1: A thuộc đường tròn (T)

Ta có: AM đạt giá tr nh nht bng 0 khi M trùng vi A

AM đt giá tr ln nht bằng 2R khi M là điểm đối xng vi A qua I

TH2: A không thuộc đường tròn (T)

Gọi B, C là giao điểm của đường thẳng qua A,I và đường tròn (T);

Gi s AB < AC.

+) Nếu A nằm ngoài đường tròn (T) thì với điểm M bt kì trên (T), ta có:

AM AI IM AI IB AB =−=

.

Đẳng thc xy ra khi

AM AI IM AI IC AC+ =+=

.

Đẳng thc xy ra khi

+) Nếu A nằm trong đường tròn (T) thì với điểm M bt kì trên (T),

ta có:

AM IM IA IB IA AB −=−=

.

Đẳng thc xy ra khi

AM AI IM AI IC AC+ =+=

.

Đẳng thc xy ra khi

Vy khi M trùng với B thì AM đạt gía tr nh nht.

Vy khi M trùng với C thì AM đạt gía tr ln nht.

Xem Thêm:  Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4 - Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

U

U

Cho hai đường tròn

có tâm I, bán kính RR

1

R; đường tròn

có tâm J, bán kính RR

2

R. Tìm v trí

của điểm M trên

, điểm N trên

sao cho MN đạt giá tr ln nht, nh nht.

5/5 - (324 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm số phức - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

CN Th2 20 , 2022
GIẢI TÍCH 12 – HKII ÔN THI THPT QUỐC GIA Ví dụ 1. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z, biết: z =(2 +3i) +(5 −3i)a) z =(3 +2i) 2 b) z =(2 +i)(1 −2i) + 2i 1 +i c) Lời giải. .. .. .. .. […]
Bài tập GTLN - GTNN của Số Phức - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12 - bg3 28