Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6

Danh mục bài viết

Bài tập các phép tính về số tự nhiên - Bài tập Toán lớp 6 - bg3 30

b) s 999 tổng các chữ số bằng 27, thế nếu tách riêng s 999 , rồi kết hợp 1 với 998; 2

với 997 ; 3 với 996;… thành từng cặp để tổng bằng 999, thì mỗi tổng như vậy đều

tổng các chữ số 27. vậy 499 tổng như vậy ,cộng thêm với s 999 cũng tổng các

chữ số bằng 27. do đó tổng các chữ số nêu trên 27. 50 = 13500.

dụ 5 . Tìm số hai chữ số,biế rằng nếu viêt chữ s 0 xen giữa hai chữ của số đó thì

được số ba chữ số gấp 9 lần số hai chữ số ban đầu.

Giải :

gọi số hai chữ số phải tìm

trong đó a,b các số tự nhiên từ 1 đến 9. theo đề bài ,ta

:

= 9

hay 100a + b = 9( 10a + b ) hay 100a + b = 90a + 9b

Do đó 5a = 4b. bằng phép thử trực tiếp ta thấy trong các số tự nhiên từ 1 đến 9 chỉ

a = 4 ,b = 5 thỏa mãn 4a = 5b. Số hai chữ số phải tìm 54.

dụ 6 : T ính A = 2002. 20012001 2001. 20022002

Hướng dẫn A = 2002. (20010000 + 2001) 2001. (20020000 + 2002)

= 2002. (2001. 10

4

+ 2001) 2001. (2002. 10

4

+ 2001)

= 2002. 2001. 10

4

+ 2002. 2001 2001. 2002. 10

4

2001. 2002 = 0

dụ 7 : : Tính g trị của biểu thức a) 12 : {390 : [500 (125 + 35. 7)]}

Xem Thêm:  Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh - Soạn văn 9 tập 1 bài 1 (trang 5)

b) 12000 –(1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2 : 3)

Bài tập :

1. Tính

a) 1 + 7 + 8 + 15 + 23 + …. + 160;

b) 1 + 4 + 5 + 9 + 14 + …. + 60 + 97;

c) 78. 31 + 78. 24 + 78. 17 + 22. 72.

d) (456. 11 + 912). 37 : 13 : 74

e) [(315 + 372). 3 + (372 + 315). 7] : (26. 13 + 74. 14)

2. a) Hãy viết liên tiếp 20 chữ số 5 thành một hàng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ

số đó đ được tổng bằng 1000.

b) Hãy viết liên tiếp tám chữ số 8 thành một ng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ số

đó để được tổng bằng 1000.

3. Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp : lớp số chẵn lớp s lẻ. hỏi lớp nào

tổng các chữ số lớn hơn lớn hơn bao nhiêu?

5/5 - (424 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập mệnh đề when và mệnh đề if trong tiếng Anh

CN Th2 20 , 2022
Bài tập mệnh đề when và mệnh đề if trong tiếng Anh là tài liệu vô cùng hữu ích, gồm nhiều dạng bài tập mệnh đề thông dụng, giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng hơn. Hi vọng với tài liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu học […]
Bài tập các phép tính về số tự nhiên - Bài tập Toán lớp 6 - bai tap menh de when va menh de if trong tieng anh 146151