747 Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz

Danh mục bài viết

747 Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz - bg2 6

GV TRN QUC NGHĨAsưu tầm và biên tp Trang 2/94

Câu 11. [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ

, cho hai điểm

A ,

B . Tìm to

độ điểm

sao cho

là trung đim của

.

A.

C B.

C C.

C

D.

C

Câu 12. [2H3-1] Trong không gian

với các véctơ đơn vị trên các trục là

,

,

. Cho

M . Khi đó

bng

A.

. B. 2

. C. 2

. D.

.

Câu 13. [2H3-1] Trong không gian vi h ta độ

, cho ba véctơ

a

,

b

,

c

. Tìm ta đ ca véctơ

A.

m

B.

m

C.

m

D.

m

Câu 14. [2H3-1] Trong không gian vi h tọa đ

, cho véc

. Tìm tọa độ đim

.

A.

M B.

M

C.

M

D.

M

Câu 15.

[2H3-1] Hai điểm

phân biệt đối xứng nhau qua mặt phẳng

. Phát biểu nào

sau đây là đúng?

A. Hai điểm

có cùng tung đ cao độ.

B. Hai điểm

có cùng hoành độ và cao độ.

C. Hai điểm

có hoành độ đối nhau.

D. Hai điểm

có cùng hoành độ và tung độ.

Câu 16. [2H3-1] Trong không gian vi h tọa độ

Xem Thêm:  Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng bài nghỉ dịch Corona

, cho hai điểm

A

B . Tìm

ta độ trung đim

của đoạn thng

.

A.

I . B.

I . C.

I . D.

I

.

Câu 17. [2H3-1] Trong không gian với hta độ

, cho tam giác

A ,

B ,

. Trọng tâm

của tam giác

thuộc trục

khi cặp

là

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 18. [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ

, cho hai véctơ

a

,

c

. Tìm

ta độ của véctơ

thỏa mãn biểu thức

b a c

A.

1

2

. B.

1

2

. C.

1

2

. D.

1

2

.

Câu 19. [2H3-1] Trong không gian vi h ta độ

cho hai đim

M ,

I . Tìm ta

độ điểm

sao cho

là trung đim của đoạn

A.

N B.

N C.

N

D.

N

Câu 20. [2H31] Trong không gian

cho các đim

A

,

B . Tìm ta đ ca véc

A.

AB

. B.

AB

. C.

AB

. D.

AB

.

Câu 21. [2H3-1] Trong không gian vi h ta độ

cho ba đim

A

,

B ,

C . Tìm ta độ đim

sao cho t giác

là hình bình hành.

A.

D

. B.

D . C.

D

. D.

D

.

5/5 - (620 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Thuyết minh về dòng sông Hương (Dàn ý + 4 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
Khi nhắc đến thành phố Huế mộng mơ, chúng ta không thể không nói đến dòng sông Hương. Đây là dòng sông trở thành nguồn cảm hứng trong biết bao nhiêu tác phẩm văn học của Việt Nam. Để có thể giúp cho các bạn học sinh có thêm nhiều […]
Thuyết minh về dòng sông Hương