500 Câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh tiểu học

Hôm nay, Dowload.com.vn sẽ giới thiệu đến tất cả quý thầy cô và các bạn học sinh, Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh tiểu học.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp toàn bộ kiến thức Tiếng Anh của lớp 3, lớp 4, và lớp 5. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo nội dung của tài liệu này.

500 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh tiểu học

I. Choose the word underlined is different from the others about pronunciation:

1: A. name B .mate C. thanks D. paper

2: A. night B. fine C. light D. milk

3: A. see B. seem C. sugar D. sit

4: A. children B .listen C. evening D. seven

5: A. close B. know C. go D. other

II. Odd one out :

6. A.sit B. book C. open D. close

7: A. live B. open C. twelve D. come

8: A. pencil B. teacher C. eraser D. pen

9: A. where B. what C. this D. how

10: A. desk B. table C. classroom D. board

11: A.cat B. dog C. fish D. chicken

12: A. teacher B. chair C. doctor D. nurse

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về thể loại văn học Truyện ngắn

13: A. in B. at C. grade D. on

14: A. we B. she C. me D. his

15: A. first B. seven C. second D. fifth

III. Choose the best answer to complete the sentences below :

16: What’s …………….. name?

A. you

B. your

C. we

D. classmate

17: Close your ……………..,please .

18: Where …………….. you live?

19: Ba: What is ……………. ? Lan: This is a pen.

20: This is my classroom and that ………….. your classroom.

A. are

B. is

C. there

D. the

21: Stand …………….., please !

22: I live …………… a house.

23: ……………. your book, please!

24: I live ………….. a street.

35: Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ……………. .

A. year

B. years

C. old

D. years old

……………

Mời các bạn tham khảo nội dung đầy đủ của tài liệu tại file dưới đây

5/5 - (538 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng bài nghỉ dịch Corona

T7 Th2 19 , 2022
Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng bài giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập, làm quen với các dạng bài tập, ngữ pháp theo từng bài trong sách giáo khoa. Qua đó cũng bổ sung thêm vốn từ mới rất hiệu quả. Bài tập tiếng Anh […]
Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng bài nghỉ dịch Corona - bai tap tieng anh lop 4 theo tung bai nghi dich corona 146793