500 câu Trắc nghiệm GDCD lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia

500 câu Trắc nghiệm GDCD lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia

500 câu hỏi ôn thi THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn tham khảo.

Với 500 câu hỏi ôn thi môn Giáo dục công dân này, sẽ giúp các em chuẩ bị thật tốt kiến thức cho kỳ thi THPT 2021 sắp tới. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Sơ đồ tư duy GDCD lớp 12, 300 câu trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 ôn thi cấp tốc.

500 câu hỏi ôn thi môn Giáo dục công dân

Câu 1. Hoạt động nào sau đây là trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người?

a. Hoạt động sản xuất của cải vật chất.

b. Hoạt động chính trị- xã hội.

c. Hoạt động thực nghiệm khoa học.

d. Hoạt động giáo dục.

Câu 2. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

a. Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và xã hội loài người.

b. Dân số của mỗi nước là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và cơ sở của mỗi nước.

Câu 3. Điền vào chỗ trống lựa chọn các số thứ tự cho phù hợp.

Sản xuất vật chất là sự (1)………của con người vào tự nhiên, biến đổi các vật thể của tự nhiên để tạo ra các (2)………Phù hợp với (3)………của mình.

a. Nhu cầu

b. Tác động

c. Sản phẩm

Câu 4: Sức lao động gồm các yếu tố: Thể lực, trí lực, thói quen làm việc

a. Đúng

b. Sai

Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào sau đay khi nói về sức lao động

Sức lao động là yếu tố quan trọng

b. Sức lao động là yếu tố quyết định.

c. Cả 2 ý kiến trên.

Câu 6: Sắp xếp các đối tượng lao động sau đây cho phù hợp (Đánh dấu x vào cột tương ứng)

Yếu tố của giới tự nhiên Loại có sẵn Loại đã có sự tác động của lao động

– Gỗ trong rừng

– Quặng trong lòng đất

– Đất đai

– Muông thú trong rừng

– Xi măng

– Bông để kéo sợi

Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

a. Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tuyệt đối.

b. Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tương đối.

c. Cả 2 ý kiến trên điều sai.

Câu 8: Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho đúng.

1. Đối tượng lao động. a. Cày cuốc
2. Tư liệu sản xuất b. Gỗ trong rừng
3. Tư liệu lao động. c. Người lao động
4. Sức sản xuất. d. Bến cảng

Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây.

a. Sự phát triển kinh tế là biểu hiện sự tăng trưởng kinh tế.

b. Sự phát triển kinh tế là dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí.

c. Cả 2 ý kiến trên điều đúng.

Câu 10: Điền vào chỗ trống một trong những từ sau đây:

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X nêu rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những…… quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’’.

a. Yếu tố

b. Động lực

c. Vấn đề

Câu 11: Em đồng ý với các tình huống nào sau đây:

a. Trong quá trình sản xuất người ta chỉ quan tâm đến sức lao động.

b. Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến việc gia tăng dân số.

c. Phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Câu 12: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây:

a. Sản xuất vật chất là giúp cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

b. Sản xuất của cải vật chất là mang tính thương mại.

c. Sản xuất của cải vật chất là làm giàu cho một đất nước nói riêng.

Câu 13: Vai trò của kinh tế đối với xã hội.

a. Kinh tế là cơ sở, tiền đề cho xã hội phát triển.

b. Kinh tế là phương tiện để cho xã hội phát triển.

c. Cả 2 ý kiến trên.

Câu 14: Tăng trưởng kinh tế của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2006 là:

a. 7,84%

b. 8%

c. 7,5%

Câu 15: Đặc điểm của nền kinh tế tự nhiên là:

a. Hình thức sản xuất tự cung, tự cấp.

b. Sản phẩm để thoả mãn nhu càu.

c. Phản ánh trình độ kém phát triển của sản xuất

d. Dựa vào kinh nghiệm và lệ thuộc thiên nhiên.

Câu 16: Đặc điểm của nền kinh tế hàng hoá là:

a. Sản phẩm làm ra để bán

b. Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Câu 17: Kinh tế hàng hoá chỉ ra đời và tồn tại trong các điều kiện

a. Sự phân công lao động

b. Chế độ tư hữu

c. Bóc lột công nhân làm thuê

d. Cả 3 ý kiến trên.

Câu 18: Hàng hoá có những thuộc tính nào sau đây:

a. Giá trị sức lao động tạo ra hàng hoá.

b. Giá trị sử dụng và giá cả

c. Giá trị hàng hoá và chất lượng của hàng hoá

Câu 19: Biểu hiện của giá trị hàng hoá là gì?

a. Thoả mãn nhu cầu

b. Trao đổi

c. Thu nhiều tiền lãi

Câu 20: Người ta trao đổi hàng hoá trên thị trường là dựa vào yếu tố nào sau đây?

a. Thời gian lao động cá biệt

b. Thời gian lao động xã hội

c. Cả 2

Câu 21: Điều kiện nào sau đây thì người sản xuất có lãi?

a. Thời gian lao động cá biệt thấp hơn thời gian lao động xã hội.

b. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội.

c. Thời gian lao động cá biệt cao hơn thời gian lao động xã hội.

Câu 22: Những vật phẩm nào sau đây là hàng hoá?

a. Đất đai

b. Lúa, gạo

c. Thịt, cá

d. Quần, áo, vải e. b,c,d đúng.

Câu 23: Việc trao đổi hàng hoá trên thị trường thực chất là trao đổi

a. Giá trị sử dụng

b. Giá trị

Câu 24: Trao đổi hàng hoá trên thị trường phụ thuộc vào

a. Cung- cầu

b. Giá cả

c. Chất lượng hàng hoá

d. Cả 3 ý kiến trên.

Câu 25: Người sản xuất bán hàng theo đúng giá trị thì không có lãi.

a. Đúng

b. Sai

Câu 26: Máy móc có tạo ra lãi cho nhà sản xuất.

a. Đúng

b. Sai

Câu 27: Sản xuất hàng hoá: Giá trị và giá cả ngày càng thấp thì bản thân, gia đình, xã hội sẽ có lợi.

a. Đúng

b. Sai

Câu 28: Tiền tệ xuất hiện như thế nào? Em cho biết ý kiến đúng.

a. Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển của sản xuất.

b. Tiền tệ xuất hiện là sự trao đổi hàng hoá.

c. Tiền tệ xuất hiện với các hình thái giá trị.

d. Cả 3 ý kiến trên

Câu 29: Điền vào chỗ trống nội dung phù hợp bằng cách khoanh tròn vào một trong các phương án đã cho:

Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm………cho tất cả hàng hoá trong quá trình trao đổi mua bán.

a. Trung gian

b. Vật ngang giá

c. Phương tiện

d. Môi giới.

Câu 30: Hãy lựa chọn phương án kết hợp đúng của 2 vế khi nói đến chức năng của tiền tệ.

Vế 1 Vế 2

1. Thước đo giá trị

2. Phương tiện lưu thông

3. Phương tiện cất trữ

4. Tiền tệ thế giới

a. Trao đổi hàng hoá H-T-H

b. Tiền tệ biểu hiện bằng giá cả

c. Di chuyển từ nước này qua nước khác

d. Chi trả sau khi giao dịch.

Câu 31: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

a. Khoa học kĩ thuật và lực lượng sản xuất làm cho giá trị sử dụng của hàng hoá ngày càng phong phú đa dạng.

b. Giá trị sử dụng của hàng hoá do thuộc tính tự nhiên quyết định

c. Giá trị sử dụng của hàng hoá là phạm trù vĩnh viễn

d. Giá trị sử dụng của hàng hoá có thể bán được trên thị trường.

Câu 33: Chọn đáp án đúng

Hao phí lao động tạo ra hàng hoá

b. Giá trị hàng hoá là nội dung, cơ sở giá trị trao đổi.

c.Giá trị hàng hoá là phạm trù lịch sử

d. Giá trị hàng hoá tồn tại cùng nền kinh tế hàng hoá.

Câu 34: Lưu thông tiền tệ là do cái gì quy định?

a. Lưu thông hàng hoá

b. giá cả

c. Chất lượng hàng hoá.

………………..

Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo 500 câu hỏi môn GDCD

Rate this post
Đáp án đề minh họa 2021 môn GDCD
300 câu trắc nghiệm GDCD 12 (Có đáp án)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *