Rong nho là một loại tảo biển thiên nhiên có giá trị dinh dưỡng rất cao. Đây được xem là nguồn thực phẩm xanh quý hiếm mang đến nhiều tác. Đọc tiếp …