20 câu nói truyền cảm hứng cuộc sống hay nhất

Danh mục bài viết

Hôm nay, Chiase24 giới thiệu một số câu trích dẫn cuộc sống đầy cảm hứng của các doanh nhân, triết gia … hàng đầu thế giới. Các câu trích dẫn như một lời nhắc nhở nhỏ để bạn không ngừng cố gắng, tư duy tích cực, phát triển bản thân một các toàn diện. Và tất nhiên sẽ đạt được những thành công tốt đẹp trong tương lai.

Hôm nay là cơ hội để bạn xây dựng ngày mai mà bạn muốn
Hôm nay là cơ hội để bạn xây dựng ngày mai mà bạn muốn

1. Just know, when you truly want success, you’ll never give up on it. No matter how bad the situation may get.

Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Cho dù tình hình có thể trở nên tồi tệ như thế nào đi chăng nữa”

2. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else – Les Brown

Hãy chấp nhận trách nhiệm với cuộc sống của bạn. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn chứ không ai khác”.

3. I don’t regret the things I’ve done, I regret the things I didn’t do when I had the chance

Tôi không hối hận về những điều tôi đã làm, tôi hối hận về những điều tôi đã không làm khi có cơ hội.”

4. Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful – Joshua J. Marine

Thử thách là điều khiến cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua chúng là điều khiến cuộc sống có ý nghĩa”.

5. Its hard to wait around for something you know might never happen; but its harder to give up when you know its everything you want

Xem Thêm:  Tại sao cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình, mà là tạo ra chính mình!

Thật khó để chờ đợi một điều gì đó bạn biết có thể không bao giờ xảy ra; nhưng sẽ khó từ bỏ hơn khi bạn biết tất cả những gì bạn muốn. ”

6. One of the most important keys to Success is having the discipline to do what you know you should do, even when you dont feel like doing it

Một trong những chìa khóa quan trọng nhất để thành công là có kỷ luật để làm những gì bạn biết mình nên làm, ngay cả khi bạn không cảm thấy muốn làm điều đó.

7. Good things come to those who wait… greater things come to those who get off their ass and do anything to make it happen

Những điều tốt đẹp đến với những ai biết chờ đợi… những điều tốt đẹp hơn đến với những ai biết cố gắng và làm bất cứ điều gì để biến nó thành hiện thực.

8. Happiness cannot be traveled to, owned, earned, or worn. It is the spiritual experience of living every minute with love, grace & gratitude. – Denis Waitley

Hạnh phúc không thể đi đến, sở hữu, kiếm được hoặc mặc lấy. Đó là trải nghiệm tinh thần của việc sống mỗi phút với tình yêu, ân sủng và lòng biết ơn.

9. In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure – Bill Cosby

Để thành công, mong muốn thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại.” – Bill Cosby

10. The best revenge is massive success – Frank Sinatra

Sự trả thù tốt nhất là hãy thành công.

Xem Thêm:  10 cách hiệu quả để biết bạn giỏi ở điểm nào

11. Forget all the reasons it won’t work and believe the one reason that it will.

Quên tất cả những lý do nó không thành hiện thực và tin vào một lý do duy nhất mà nó sẽ thành hiện thực.

12. I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I’m doing it myself. – Albert Einstein

Tôi cảm ơn tất cả những người đã nói KHÔNG với tôi. Bởi vì nhờ điều đó, tôi đang tự mình làm nó.

13. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là yêu những gì mình làm. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng nản lòng.

14. Life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, dump it. Fear is awful, face it. Memories are sweet, cherish it.

Cuộc sống ngắn ngủi, nên hãy sống. Tình yêu hiếm gặp, hãy nắm chặt lấy nó. Giận dữ là xấu, hãy vứt bỏ nó. Sợ hãi thật khủng khiếp, hãy đối mặt với nó. Kỉ niệm thật ngọt ngào, hãy trân trọng nó

15. The pain you feel today is the strength you feel tomorrow. For every challenge encountered there is opportunity for growth.“Nỗi đau bạn cảm thấy hôm nay là sức mạnh bạn cảm thấy vào ngày mai. Đối với mọi thách thức gặp phải đều là cơ hội để phát triển. ” – Không xác định

16. Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs – Farrah Gray

Xem Thêm:  Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, làm sao để đối mặt với nó?

Hãy xây dựng ước mơ của riêng bạn, hoặc ai đó sẽ thuê bạn để xây dựng ước mơ của họ.

17. The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible – Joel Brown

Điều duy nhất ngăn cản bạn và ước mơ là ý chí cố gắng và niềm tin rằng điều đó thực sự có thể thực hiện được.

18. Self confidence is the most attractive quality a person can have. how can anyone see how awesome you are if you can’t see it yourself?

Sự tự tin là phẩm chất hấp dẫn nhất mà một người có thể có. Làm sao mọi người có thể thấy bạn tuyệt vời như thế nào nếu chính bạn không thể nhìn thấy điều đó?

19. Being happy doesn’t mean that everything is perfect. it means that you’ve decided to look beyond the imperfections.

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. Hạnh phúc là khi bạn đã quyết định nhìn vào những điểm không hoàn hảo.

20. Walk away from anything or anyone who takes away from your joy. Life is too short to put up with fools.

Hãy tránh xa bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai lấy đi niềm vui của bạn. Cuộc sống quá ngắn ngủi để đối phó với những kẻ ngu ngốc.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

6 lợi ích hàng đầu của việc bổ sung Collagen

CN Th5 22 , 2022
Collagen là gì? Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể bạn. Nó là thành phần chính của các mô liên kết tạo nên một số bộ phận cơ thể, bao gồm gân, dây chằng, da và cơ. Collagen có nhiều chức năng quan trọng, bao gồm cung […]
collagen cho làn da