17 dạng toán hình học giải tích phẳng Oxy

Danh mục bài viết

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ BẢN

PHẦN 2: NHỮNG BÀI TOÁN CƠ BẢN

Bài toán 1. Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau

Bài toán 2. Tìm điểm đối xứng của một điểm qua một đường thẳng

Bài toán 3. Kiểm tra tính cùng phía, khác phía với một đường thẳng

Bài toán 4. Viết phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau

Bài toán 5. Viết phương trình đường phân giác trong, phân giác ngoài của góc trong tam giác

Bài toán 6. Tìm chân đường phân giác trong, ngoài của góc trong tam giác

Bài toán 7. Tìm trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác

PHẦN 3: 10 BÀI TOÁN HÌNH HỌC OXY

Bài toán 1. Tìm M thuộc đường thẳng d đã biết phương trình và cách điểm I một khoảng cho

trước (IM=R không đổi)

Bài toán 2. Tìm M thuộc đường thẳng d và cách đường thẳng d’ một khoảng không đổi

Bài toán 3. Tìm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MAB là tam giác đăc biệt (vuông,

cân, hai cạnh có mối quan hệ về độ dài, ….)

Bài toán 4. Tìm M thuộc đường thẳng d và thoả điều kiện cho trước (mở rộng của bài toán 1,

Xem Thêm:  Nghị luận về câu nói Lời nói tuy vô hình nhưng có sức mạnh to lớn (Dàn ý + 3 mẫu)

2, 3)

Bài toán 5. Tìm M dựa vào h thức vectơ

Bài toán 5.1 Tìm toạ độ M lien hệ với hai (ba) điểm cho trước qua một hệ thức vectơ

Bài toán 5.2 Tìm toạ độ hai điềm M, N lần lượt thuộc hai đường thẳng

và lien hệ với điểm

thứ ba cho trước qua hệ thức vectơ

Bài toán 6. Viết phương trình đường thẳng

TRƯỜNG HỢP 1. Bài toán không cho vectơ pháp tuyến (hoặc vectơ chỉ phương)

Bài toán 6.1 Viết phương trình đường thng d đi qua 1 điểm, cách một điểm cho trước một

khoảng không đổi

Bài toán 6.2 Viết phương trình đường thng d đi qua 1 điểm, tạo với đường thẳng cho trước

một góc không đổi

TRƯỜNG HỢP 2. Bài toán cho vectơ pháp tuyến (hoặc vectơ chỉ phương)

Bài toán 6.3 Viết phương trình đường thng d biết phương của đường thng và d cách điểm

cho trước một khoảng không đổi

Bài toán 6.4 Viết phương trình đường thng d biết phương của đường thng và thoả mãn điều

kiện cho trước

Bài toán 7. Tìm điểm dựa vào trung tuyến, đường cao, trung trực trong tam giác.

Bài toán 8. Tìm điểm dựa vào phân giác trong (ngoài) của tam giác

Bài toán 9. Tìm điểm thuộc (E) thoả điều kiện cho trước; Viết phương trình chính tắc của (E)

Xem Thêm:  Bài viết số 2 lớp 11 đề 2: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua bài "Bánh trôi nước", “Tự tình 2” và “Thương vợ”

Bài toán 10. Cho hai đường tròn

cắt nhau tại hai điểm A, B. Viết phương trình

đường thẳng AB

PHẦN 4: SÁNG TẠO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TỪ CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG

THUẦN TUÝ

PHẦN 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP

5/5 - (609 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Kĩ thuật giải một số bài toán Oxy điển hình

CN Th2 20 , 2022
– Không phải đường thẳng nào cũng có hệ số góc. Các đường thẳng dạng x = a không có hệ số góc. Do vậy, khi giải các bài toán dùng hệ số góc, ta phải xét cả trường hợp đặc biệt này. – Nếu −→ n = (a; b) […]
Kĩ thuật giải một số bài toán Oxy điển hình - bg3 38